lessons1Sesiune de lucru cu echipele de procesare grafică şi video - 16 martie a.c. (Fotografii)

TEMA: Cum filmez în interior şi în exterior.

ÎNDRUMĂTOR: Emil Grosu de la TV Diplomatic  Focşani.

Elevii au învăţat şi au relaţionat, discutând despre viitoarele proiecte.